คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ)

     วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๗.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี ประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมคุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี