นนทรีสุพรรณรวมใจพัฒนาวิทยาเขต

โครงการนนทรีสุพรรณรวมใจพัฒนาวิทยาเขต ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560