เพาะกล้านนทรีสุพรรณบุรี รุ่นที่ 11

โครงการเพาะกล้านนทรีสุพรรณบุรี รุ่นที่ 11
นิสิตโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ
เสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี