การรับสมัครนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ

การรับสมัครนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561
โครงการรับสมัครนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th เท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 ตุลาคม 2560 … 
รายละเอียด เพิ่มเติม https://goo.gl/RQYeFC

BN25600829