ธารน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาค เงิน สิ่งของอุปโภคบริโภค
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบอุทกภัย โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ …

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี โทร 035 521 260

ศูนย์ประสานงานโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน โทร.02 942 8200-45 ต่อ 644017