กิจกรรมการแสดง 4 ภาค

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมการแสดง 4 ภาค และนิทรรศการการท่องเที่ยววิถีไทย สไตล์นนทรีสุพรรณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชานันทนาการเบื้องต้นและวิชาธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม นายดำรงค์กิตติ์ บุญสงวนศรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน