โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง ประจำปี 2560

โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง ประจำปี 2560 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี