แสดงความยินดีกับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีและนิสิตโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเทียว ภาคพิเศษ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560