สวัสดีปีใหม่ 2561

บุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรรณบุรี ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่หน่วยงานราชการใน อ.บางปลาม้า และ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 27 ธันวาคม 2560