สวัสดีปีใหม่ 2561

บุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรรณบุรี โดย ผอ.อุบล ทองปัญญา ได้เข้าพบรักษาการแทนอธิการบดี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ และผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2561