ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 75 ปี

คณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561