การแข่งขันกีฬา สุพรรณ สัมพันธ์ 61

          บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน “สุพรรณ สัมพันธ์ 61” โดยเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 21 มีนาคม 2561