ถ่ายภาพเพื่อจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ด

          เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิช ถ่ายภาพนิสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อจัดทำบัตรสมาร์ท การ์ดสำหรับนิสิตและบุคลากร ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ 9 เมษายน 2561