สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561

          บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561 วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ อาคารสารสนเทศ สุพรรณบุรี