โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

          ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ นำโดย พลโท ไพโรจน์ ทองมาเอง กรรมาธิการพลังงานและอนุกรรมการเขต 11 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน และตรวจติดตามการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหลายๆกระทรวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ทหาร ประชาชน และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวให้การต้อนรับ ..