รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

       รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ทดแทนอัตราเลขที่ พ 2626) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 32,300 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบรับรอง

25610618_master_include