KU ฟิตชิ่งเกม

          ภาพบรรยากาศของกิจกรรม KU ฟิตชิ่งเกม (การแข่งขันตกปลาชะโดและปลาช่อน) ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. บริเวณอ่างสุพรรณบุรี ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.. ทั้งนี้เพื่อต้องการสร้างความสมดุลของปลากินพืชและปลากินเนื้อในอ่าง และเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลากินพืชท้องถิ่นให้คงอยู่มากยิ่งขึ้น..