นนทรีสุพรรณ รุ่น 12 รายงานตัว

ภาพบรรยากาศ นิสิตใหม่ KU78 นนทรีสุพรรณ รุ่น 12 รายงานตัว ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561