พิธีถวายพระพรชัยมงคล

         โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรชาวไทย และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อนิสิต คณาจารย์ และชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งปวง

          โดยมี ดร.อนามัย ดำเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียน ถวายพุ่มดอกไม้ และนำบุคลากร กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและ ถวายพระพรชัยมงคล.. วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี