โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

          โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561 โดย ดร.อำนวย ตันพานิชย์ รองผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งฯ ได้กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการปฐมนิเทศ นิสิต KU78 อ.เสาวคนธ์ บุญสมธป ได้แนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร

รวมถึงการสร้างความมั่นใจในการการดำเนินชีวิตแก่นิสิตและผู้ปกครอง โดยนายกเทศมนตรี อบต.ต้นคราม ผกก.สถานีตำรวจอำเภอบางปลาม้า และช่วงสุดท้าย บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เรียนอย่างไร ให้มีความสุข” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์.. วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ โครงการจัดตั้ง วิทยาเขตสุพรรณบุรี