อ.ดร.อนามัย ดำเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมติดตามงาน

          เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อ.ดร.อนามัย ดำเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ประชุมติดตามงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ อ.ดร.อุบล ทองปัญญา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย