พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

          วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น. บุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.อุบล ทองปัญญา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
          โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายความจงรักภักดีหน้าพระฉายาลักษณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมอาคารโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี