จิตอาสาทำความดี

          วันที่ 12 ตุลาคม 2561 บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการ “จิตอาสาทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ณ วัดอู่ทอง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกิจกรรมจิตอาสาประกอบด้วย การทำความสะอาดศาลาการเปรียญ อุโบสถ และบริเวณรอบวัดอู่ทอง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี