แข่งขันเรือยาวประเพณี

          ขอเชิญเที่ยวชม การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย.61 ที่หน้าวัดสวนหงส์ แม่น้ำท่าจีน อ.บางปลาม้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาว ของอำเภอบางปลาม้าให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น

119459 45671222_1068751033297235_8067257400157011968_o 45854654_1068750926630579_1908738935845027840_n