เปิดบ้าน MASTER&IDOL “KS EXPO”

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นิสิตโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมจัดบูทประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมในงาน งานเปิดบ้าน MASTER&IDOL “KS EXPO”
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี