ทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว

          เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 นิสิตชั้นปีที่ 1 โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ได้เดินทางไปทัศนศึกษาเรียนรู้ ตามโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว สัมผัสวิถีธรรมชาติ และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการในรายวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการเบื้องต้น ซึ่งนิสิตได้เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ณ พระนครคีรี(เขาวัง) จ.เพชรบุรี ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี และโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี รวมถึงนิสิตได้ตั้งแคมป์ค่ายพักแรม ทำกิจกรรมฝึกการดำรงชีพและการประกอบอาหาร จัดกิจกรรมนันทนาการและการแสดง กิจกรรมงานประติมากรรมค่าย ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และได้เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านกร่าง ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี