วันพ่อแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 บุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จากนั้น ผวจ.สุพรรณบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ประกอบพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ หอประชุมอาชาสีหมอก โดยมีข้าราชการ แต่งกายด้วยชุดปกติขาว และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก