กิจกรรมการแสดง 4 ภาค

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นิสิตชั้นปีที่ 1 โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ได้จัดนิทรรศการ Amazing ไทยเท่ และกิจกรรมการแสดง 4 ภาค ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร2(อาคารสารสนเทศ) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้นี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชานันทนาการเบื้องต้นและธุรกิจท่องเที่ยว ในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนายดำรงกิตติ์ บุญสงวนศรี นายกเทศบาลตำบลต้นคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นคราม ให้เกียรติร่วมชมนิทรรศการและการแสดงของนิสิตด้วย