วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ดร.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์และอาจารย์วัสราภรณ์ ละนิล อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตรจารย์กาว ฮุ่ยหมิ่น ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์วริษา อัศวรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และอาจารย์อาสาสมัครจากสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อขยายความร่วมมือในการส่งอาจารย์อาสาสมัครจากประเทศจีน มาประจำ ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

9367