ประชุมคณะกรรมการประจำโครงการจัดตั้งฯ

          เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดร.อนามัย ดำเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำโครงการจัดตั้งฯ ประจำเดือนธันวาคม ทั้งนี้ ดร.อุบล ทองปัญญา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการอย่างพร้อมเพรียงกัน