สวัสดีปีใหม่ 2562

          เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดร.อนามัย ดำเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.อุบล ทองปัญญา ผู้อำนวยการฯ ดร.อำนวย ตันพานิชย์ รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรโครงการจัดตั้ง ได้ร่วมงานสวัสดีปีใหม่ 2562 ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ และ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น มาร่วมในงานครั้งนี้