ถวายเทียนพรรษา ปี 2562

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 บุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนิสิตปริญญาตรี นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการจัดตั้งฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี