โครงการชาวประชารวมใจ สร้างพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดสุพรรณบุรี

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บุคลากรและนิสิตโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้พื้นที่จัดโครงการ “ชาวประชารวมใจ สร้างพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษาพรรษา 28 กรกฎาคม 2562” โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ ปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น ได้แก่ ต้นมะเกลือ ต้นตะเคียนทอง ต้นยางนา และต้นรวงผึ้ง กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา 430,010 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว และปลาบึก และกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก จำนวน 30,000 กล้า