โครงการ การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตัวแทนบุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการจัดตั้งฯและนายพูนศักดิ์ ทิพย์ศิริ หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาวิชาการ “การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ หอประชุม 2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
          โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นได้มอบโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้นกล้ารวงผึ้ง จำนวน 3,000 ต้น ให้แก่สถานศึกษา 505 แห่งและยังร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อแผ่นดิน ทั้งนี้มี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวให้การต้อนรับ