พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล

          วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการจัดตั้งฯ ได้ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และได้นำบุคลากรและนิสิตร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” ณ ทุ่งบางปลาม้า ประจำปี 2562
          จากนั้นได้รับเกียรติจาก นายรณยุทธ์ พรหมายน นายอำเภอบางปลาม้า นำนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยใช้ถนนหลักทางเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นถนนในโครงการ “๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกีรติ”