ใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลเปาโล

          นิสิตโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลเปาโล เกษตร🚑🏥 ตามที่กองทุนสวัสดิภาพนิสิต งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการทำสัญญาการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัย นิสิตสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ได้ตามเงื่อนไขและรายละเอียดตามเอกสาร กรณีที่นิสิตใช้บริการของโรงพยาบาลอื่นๆ นิสิตยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิตได้เหมือนเดิม

 

90178921_10158240096852451_3290619743932776448_o

 

เอกสารรักษาพยาบาลเปาโล