ปฐมนิเทศ KU80

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ขอเชิญนิสิตใหม่ KU 80
และผู้ปกครองนิสิตทุกท่าน ร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง
ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Cisco webex
Meeting ID : 1565764339

ปฐมนิเทศ_PR-01