วันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

          เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยเครือข่ายกลุ่มพสกนิกรผู้จงรักภักดี และภาคเอกชนร่วมเปิดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ แด่ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ได้ที่ https://kuform.ku.ac.th/July04/
ลิ้งค์สำหรับฟัง ฟังบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

 

83422