ถวายเทียนพรรษา 2563

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดอู่ทองและวัดน้อย อำเภอบางปลาม้า วัดคันทด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี