โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง

วีดีโอบรรยาย โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Cisco webex
ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CLICK LINK

start