มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนบุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งฯ ได้เข้าพบ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ และมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 15

 

92288 92291 92293