รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายภูษิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งฯ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยร่วมกันปลูกต้นมะเกลือ ต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี และปลูกต้นไม้มีค่าได้แก่ พยุง ประดู่ มะค่าโมง และตะเคียน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี