โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งฯ และนิสิตโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยช่วงแรกเป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ชั้น 1 อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ) จากนั้น เป็นกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ อ่างเก็บน้ำลำสมุห์ ในพื้นที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี