ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน

          วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรี และประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน แก่บุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์