ทำบุญหอพักบุคลากร

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีได้จัดโครงการทำบุญหอพักบุคลากร (อาคาร 3) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิต และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมงานในพิธี เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ณ อาคารหอพักบุคลากร (อาคาร 3)