ตรวจสอบรายชื่อบุคคลเข้าอบรม Augmented Reality : AR

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
การผลิตสื่อการสอนแบบมีชีวิตด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR)

รุ่นที่ 1 อบรมวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
*** รับสมัคร online ถึงวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น.

รุ่นที่ 2 อบรมวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
*** รับสมัคร online ถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม เวลา 16.00 น.

รุ่นที่ 3 อบรมวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
*** รับสมัคร online ถึงวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน เวลา 16.00 น.

*** ชำระเงินลงทะเบียนหน้างาน
สอบถามเพิ่มเติม โทร 035-521260 หรือ 081-8042885 (ในเวลาราชการ)

ติดตามรายละเอียดและสมัคร online ได้ที่
https://goo.gl/forms/lCNR7XletdfIJ6z02

17474077_327024234379980_2047607680_o

รายชื่อบุคคลเข้าอบรมที่ได้รับการลงทะเบียนแล้ว ทั้ง 3 รุ่น

register_AR2560