งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีสมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีสมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบริษัทและห้างร้านในภาคการเกษตร ได้นำเสนอสินค้าและเทคโนโลยีต่างๆ จัดขึ้น ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560