กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้ส่งมอบรถบรรทุกน้ำ

     กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้ส่งมอบรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 94-0197 ให้กับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2560