โครงการสัมมาทิฐิภิรมย์ ปี 2560 ครั้งที่ 2

     โครงการสัมมาทิฐิภิรมย์ ปี 2560 ครั้งที่ 2 และต้อนรับรักษาการอธิการบดี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ พร้อมคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเยี่ยมชมและให้คำแนะนำ แนวทางในการพัฒนาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ 16 กรกฎาคม 2560