คุยโขมง 7 โมงเช้า (สภากาแฟ)

     บุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงาน “คุยโขมง 7 โมงเช้า (สภากาแฟ)” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพาณิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน

     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หัวหน้าส่วน หน่วยงานราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้พบปะพูดคุย และเปลี่ยนความคิดเห็นในงานโครงการต่างๆ ณ วัดสว่างอารมณ์ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 6.30 น.

ส่วนงาน “คุยโขมง 7 โมงเช้า (สภากาแฟ)” ครั้งต่อไป จัดขึ้นที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 .. แล้วพบกันนะครับ